2020-02-19, trečiadienis, 22:43.     Šiandien Pagojukai saulė teka 07:45, leidžiasi 17:44, dienos ilgumas 9:58.

Mylėti Lietuvą

2015-01-12, Zita Gedminienė, Raseinių M. Martinaičio viešosios bibliotekos Kaulakių filialo vyresn. bibliotekininkė
Mylėti  Lietuvą

          Audringą, žvarbią sausio 11 – osios popietę rinkomės į Pagojukų seniūnijos salę paminėti artėjančią Laisvės gynėjų dieną ir susitikti su svečiu – Ariogalos gimnazijos ir Juodaičių (Jurbarko raj.) pagrindinės mokyklos istorijos mokytoju, Ariogalos 13 kuopos šaulių vadu, ekspedicijos  „Misija Sibiras – 2014“  dalyviu, dzūku nuo Alytaus rajono Andriumi Bautroniu.

 


         Renginį organizavo Raseinių kultūros centras Kaulakiuose kartu su Raseinių Marcelijaus Martinaičio  viešosios bibliotekos Kaulakių filialu.


         Andrius Bautronis su savimi atsivežė filmuotus kadrus iš ekspedicijos „Misija Sibiras – 2014“, papasakojo apie kiekvieną ekspedicijoje praleistą dieną Krasnojarsko srityje, nuveiktus darbus: sutvarkytas devynerias tremtinių kapines, susitikimus su vietiniais gyventojais.


         Laisvės gynėjai ir tremtiniai. Kaip tai susiję? Vieni ir kiti – labai mylėjo Lietuvą. Vieni – savo noru, negailėdami savo gyvybės stojo plikomis rankomis prieš tankus, kad apgintų Lietuvos laisvę. Kiti – buvo priversti netekti tos laisvės. Sugrūsti į gyvulinius vagonus ir ištremti į Sibirą.  Kęsdami badą, šaltį, sunkų darbą jie buvo gyvi tik viltimi, kad sulauks tos dienos,  kada bus laisvi ir galės sugrįžti į savo kraštą, į savo mylimą Lietuvą. Deja, ne visi sugrįžo. Nežmoniškos sąlygos, ligos darė savo. Didelė dalis jų liko ten, Sibire, užmirštose kapinaitėse ir turime džiaugtis, kad atsiranda tokių Lietuvos patriotų kaip Andrius Bautronis, norinčių savo darbais prisiliesti prie mūsų skaudžios istorijos. Priminti, kad niekas nepamiršta, kad visa tai gyva mumyse. Jų sutvarkytos užžėlusios lietuvių kapinaitės, pastatyti kryžiai, išberta sauja lietuviškos žemės ir pasodinti buvusios tremtinės iš Ariogalos  tulpių svogūnėliai – įprasmino kelionės tikslą. Su savimi jie turėjo ir Lietuvos vėliavą, kurią išskleisdavo giedant himną kiekvienose kapinėse, jas sutvarkius. Vėliava, kaip Lietuvos simbolis buvo įteikta Sibiro lietuviui tremtiniui Algirdui Merkiui, kuris prisimindamas savo skaudžią tremties istoriją, ten gyvena nuo 1948 m. Ir per tuos ilgus metus   nepamiršo nei Lietuvos, nei kalbos. Džiaugėsi lietuvių apsilankymu ir dovaną – Lietuvos vėliavą priėmė su ašaromis akyse. Tada supranti, kaip tai yra brangu.


         Manau, kad iš tokių žmonių turime mokytis mylėti Lietuvą. Mylėti Lietuvą,  ragino ir Audrius Bautronis. Nepamiršti iškelti vėliavą valstybinių švenčių metu. Nesieti tai su valdžia, politika. Nepamiršti savo istorijos ir mylėti savo tautą, savo šalį vardan tų, kurie sudėjo savo gyvybes ant mūsų laisvės aukuro,  kaip nepamiršo Lietuvos tremtinys Algirdas Merkys, būdamas ten, tolimose Sibiro platybėse.

Contact formŠios dienos vardadieniai